„Sołtys Roku” Powiatu Stalowowolskiego – GŁOSOWANIE

REGULAMIN

Konkursu „Sołtys Roku” powiatu stalowowolskiego

 1. Organizatorem konkursu „Sołtys Roku” jest Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
 2. Konkurs został objęty honorowym patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 1. Konkurs trwa od 21.06.2018 r. do 13.08.2018 r.
 2. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na Sołtysa Roku jest dostarczenie do Wydawnictwa Sztafeta Sp. z o.o. w Stalowej Woli kuponu konkursowego z wytypowanym kandydatem. Ważne są jedynie oryginalne kupony konkursowe wycięte z tygodnika Sztafeta.

 2. Kupony konkursowe niespełniające wymagań regulaminu Konkursu zostaną wykluczone.
 3. Kupony konkursowe emitowane będą na łamach „Sztafety” w każdym numerze tygodnika od 21.06.2018 r. do 9.08.2018 r. (łącznie 8 emisji). Na każdym kuponie będą umieszczone zasady głosowania i termin dostarczenia kuponu. Głosowanie poprzez stronę www.sztafeta.pl potrwa od 21.06.2018 r. do 12.08.2018 r. do godz. 24.00.

 4. Jedna osoba może dostarczyć dowolną ilość kuponów konkursowych. Przy sumowaniu kuponów będzie obowiązywała zasada: 1 kupon=10 punktów.

 5. Głosowanie poprzez stronę www.sztafeta.pl każdy będzie mógł oddać jeden głos dziennie na wybranego sołtysa. Przy sumowaniu głosów będzie obowiązywała zasada: 1 głos internetowy=1 punkt.

 6. Zwycięzcą konkursu zostanie sołtys, który otrzyma największą liczbę punktów. Osobno tytuł Sołtysa Roku zostanie przyznany sołtysowi z powiatu stalowowolskiego i osobno z niżańskiego.

 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 sierpnia na dożynkach powiatowych w Pysznicy oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 8. Nagrody trafią do 3 osób, które oddadzą najwięcej głosów za pomocą imiennych kuponów konkursowych. Fundatorami nagród dla sołtysów oraz uczestników głosowania są sponsorzy

 9. Nagrody rzeczowe w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę ani zamianie na inną nagrodę.

 10. Nagrody należy odebrać w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia ogłoszenia, w siedzibie Wydawnictwa Sztafeta w Stalowej Woli. Po tym terminie nieodebrane nagrody przechodzą na własność Wydawnictwa Sztafeta.

 11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wydawnictwa Sztafeta Sp. z o. o. oraz ich współmałżonkowie.

 12. Udział w konkursie skutkuje wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

© 2014 Wydawnictwo Sztafeta sp. zoo | Wykonanie Sztafeta | Polityka prywatności

Klikając przycisk "Rozumiem" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej

 1. Od 25 maja 2018 r. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 2. Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje indentyfikujące lub pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Są nimi nie tylko imię i nazwisko, czy adres, ale także choćby adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: sztafeta@sztafeta.pl, tel. 15 810 94 00.
 4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”.