„Sołtys Roku 2020” Powiatu Niżańskiego – GŁOSOWANIE

REGULAMIN
Plebiscytu „Sołtys Roku” – edycja 2020 r.

1. Organizatorem Plebiscytu „Sołtys Roku” jest Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o. o. w Stalowej Woli.
2. Plebiscyt trwa od 10 września 2020 r. do 8 pażdziernika 2020 r.
3. Uczestnikami Plebiscytu mogą być osoby pełnoletnie, które biorą udział w Plebiscycie (kandydaci do tytułów Sołtysa Roku i osoby głosujące na kandydatów).
4. Głosy będzie można oddawać poprzez:
a) kupony emitowane na łamach tygodnika „Sztafeta”
b) stronę internetową www.sztafeta.pl
c) SMS-y
5. Kupony Plebiscytu emitowane będą na łamach „Sztafety” w każdym numerze tygodnika od 10.09.2020 r. do 08.10.2020 r. (5 emisji). Na każdym kuponie będą umieszczone zasady głosowania i termin dostarczenia kuponu. Kupony niespełniające wymagań regulaminu Konkursu zostaną wykluczone. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na Sołtysa Roku jest dostarczenie do Wydawnictwa Sztafeta Sp. z o. o. w Stalowej Woli kuponu z wytypowanym kandydatem. Ważne są jedynie oryginalne kupony wycięte z tygodnika Sztafeta. Jedna osoba może dostarczyć dowolną ilość kuponów.
6. Głosowanie poprzez stronę www.sztafeta.pl potrwa od 10.09.2020 r. do 8.10.2020 r. do godz. 24.00. Można oddać jeden głos dziennie na wybranego sołtysa.
7. Głosowanie poprzez SMS – można wysłać dowolną ilość SMS-ów na wybranego kandydata; bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Głosowanie trwa od 10.09.2020 r. do 8.10.2020 r. do godz. 24.00. Numer na który należy wysyłać SMS-y zostanie podany w tygodniku „Sztafeta” i na stronie www.sztafeta.pl.
8. Zasady liczenia punktów:
a) kupon konkursowy – 10 punktów,
b) głos internetowy – 1 punkt,
c) SMS – 5 punktów.
9. Zwycięzcą Plebiscytu zostanie sołtys, który otrzyma najwięcej głosów. Osobno tytuł Sołtysa Roku zostanie przyznany sołtysowi z powiatu stalowowolskiego i osobno z niżańskiego.
10. Informacje dot. Plebiscytu będą zamieszczane na łamach tygodnika „Sztafeta”, na stronie www.sztafeta.pl oraz na profilu „Sztafety” na Facebooku.
11. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone w tygodniku „Sztafeta”, na stronie www.sztafeta.pl i na profilu „Sztafety” na Facebooku. Termin ogłoszenia wyników zostanie podany na łamach tygodnika, na portalu www.sztafeta.pl i na profilu „Sztafety” na Facebooku.
12. Fundatorami nagród dla uczestników Plebiscytu jest Wydawnictwo Sztafeta i sponsorzy. Zwycięzcy Plebiscytu – Sołtys Roku powiatu stalowowolskiego i Sołtys Roku powiatu niżańskiego – otrzymają dyplomy od Wydawnictwa Sztafeta oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Wyróżnione zostaną także osoby, które zajmą II i III miejsce (dyplomy). Spośród głosujących nagrodzone zostaną dwie osoby, które najciekawiej uzasadnią swój wybór wypełniając kupon tygodnika „Sztafeta”.
13. Nagrody rzeczowe w Plebiscycie nie podlegają wymianie na gotówkę ani zamianie na inną nagrodę.
14. Nagrody należy odebrać w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia publicznego ogłoszenia wyników Plebiscytu, w siedzibie Wydawnictwa Sztafeta w Stalowej Woli przy ul. 1 Sierpnia 12. Po tym terminie nieodebrane nagrody przechodzą na własność Wydawnictwa Sztafeta.
15. Uczestnikami Plebiscytu nie mogą być pracownicy Wydawnictwa Sztafeta Sp. z o. o. oraz członkowie ich rodzin.
16. Wszystkie kwestie sporne dot. Plebiscytu rozstrzyga organizator. Jego decyzje są ostateczne.

Stalowa Wola, 7 lipca 2020 r.

© 2014 Wydawnictwo Sztafeta sp. zoo | Wykonanie Sztafeta | Polityka prywatności

Klikając przycisk "Rozumiem" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej

  1. Od 25 maja 2018 r. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
  2. Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje indentyfikujące lub pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Są nimi nie tylko imię i nazwisko, czy adres, ale także choćby adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies.
  3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: sztafeta@sztafeta.pl, tel. 15 810 94 00.
  4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”.