Najpiękniejsza Choinka 2019 – GŁOSOWANIE

Regulamin konkursu fotograficznego „Najpiękniejsza choinka 2019”

I. Informacje podstawowe

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo „Sztafeta” - wydawca Tygodnika „Sztafeta” i portalu internetowego www.sztafeta.pl, ul. 1. Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola. Fundatorem nagrody może być: firma, instytucja, osoba prywatna. Uczestnikiem konkursu może być osoba dobrowolnie wyrażająca udział i akceptująca poniższy regulamin.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie

Konkurs pod tytułem „Najpiękniejsza choinka” ma na celu wyłonienie najciekawszej, zdaniem głosujących, fotografii choinki. W konkursie udział mogą wziąć wszyscy czytelnicy Tygodnika „Sztafeta” i portalu internetowego www.sztafeta.pl. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną fotografię.

W treści maila należy wpisać autora zdjęcia, krótki opis oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia do celów konkursowych. Zdjęcia należy przesyłać tylko drogą elektroniczną na adres: sztafeta.gryn@gmail.com Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 19.12.2019 do 1.01.2020 do godz.

III. Dane osobowe czytelników

Przesyłając zdjęcie użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem oraz że wyraża zgodę na publikację zdjęcia w Internecie na portalu www.sztafeta.pl, na Facebooku: www.facebook.com/tygodniksztafeta/ oraz w papierowym wydaniu Tygodnika „Sztafeta”.

Uczestnik oświadcza, iż osoby utrwalone na przesłanym zdjęciu, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku

Udział w konkursie skutkuje wyrażeniem przez osoby wysyłające zdjęcie, zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO). Właścicielem danych jest Wydawnictwo Sztafeta. Kontakt: sztafeta.stalowawola@gmail.com. Zapoznaj się z polityką prywatności na www.sztafeta.pl

IV. Wybór zwycięzców

Wyboru najładniejszego zdjęcia dokonają internauci w drodze głosowania na stronie www.sztafeta.pl. Głosowanie rozpocznie się 3.01.2020 i potrwa do 19.01.2020 do godz. 23.59 (Na wybrane zdjęcia z tego samego adresu IP można oddać jeden głos dziennie). Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.sztafeta.pl, na Facebooku www.facebook.com/tygodniksztafeta/ oraz w papierowym wydaniu Tygodnika „Sztafeta”.

Organizator przewiduje nagrodzenie autorów zdjęć, które na podstawie ilości oddanych głosów zdobędą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

V. Przekazanie nagrody

Odbiór nagród nastąpi w siedzibie Organizatora. Zwycięzca ma dwa tygodnie od rozstrzygnięcia konkursu na odbiór nagrody osobiście bądź za okazaniem jego dowodu tożsamości. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Nagrody ufundowane są przez sponsorów.

VI. Odpowiedzialność organizatora

Zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowane na portalu www.sztafeta. na profilu Facebook www.facebook.com/tygodniksztafeta/ oraz w papierowym wydaniu Tygodnika „Sztafeta”.

Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wszystkich nadesłanych zdjęć konkursowych w trakcie trwania i po zakończeniu konkursu. Udział w konkursie skutkuje udzieleniem organizatorowi konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Wydawnictwa „Sztafeta”.

VII. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej organizatora. Zmiana regulaminu nie narusza praw uczestników nabytych przed zmianą.

© 2014 Wydawnictwo Sztafeta sp. zoo | Wykonanie Sztafeta | Polityka prywatności

Klikając przycisk "Rozumiem" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej

  1. Od 25 maja 2018 r. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
  2. Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje indentyfikujące lub pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Są nimi nie tylko imię i nazwisko, czy adres, ale także choćby adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies.
  3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: sztafeta@sztafeta.pl, tel. 15 810 94 00.
  4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”.