Najpiękniejsza Choinka 2017 – GŁOSOWANIE!

Regulamin konkursu fotograficznego „Najpiękniejsza choinka 2017”

I.  Informacje podstawowe

1.  Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo „Sztafeta” - wydawca Tygodnika„Sztafeta” i portalu internetowego www.sztafeta.pl, ul. 1. Sierpnia 12, 37450 Stalowa Wola.

2.  Fundatorem nagrody może być: firma, instytucja, osoba prywatna

3.  Uczestnikiem konkursu może być osoba dobrowolnie wyrażająca udział iakceptująca poniższy regulamin.

II.  Zasady uczestnictwa w konkursie

1.      Konkurs pod tytułem „Najpiękniejsza choinka” ma na celu wyłonienienajciekawszej, zdaniem głosujących, fotografii choinki.

2.      W konkursie udział mogą wziąć wszyscy czytelnicy Tygodnika „Sztafeta” iportalu internetowego www.sztafeta.pl. 3. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną fotografię.

4. W treści maila należy wpisać autora zdjęcia, krótki opis oraz  zgodę na wykorzystanie zdjęcia do celów konkursowych.

4. Zdjęcia należy przesyłać tylko drogą elektroniczną na adres:

sztafeta.gryn@gmail.com 5. Zdjęcia należy nadsyłać od 18.12.2017 do 1.01.2018 do godz. 23.59.

III.  Dane osobowe czytelników

1.      Przesyłając zdjęcie użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem oraz że wyraża zgodę na publikację zdjęcia w Internecie na portalu www.sztafeta.pl, na Facebooku: www.facebook.com/tygodniksztafeta/ oraz w papierowym wydaniu Tygodnika „Sztafeta”.

2.      Uczestnik oświadcza, iż osoby utrwalone na przesłanym zdjęciu, którychzgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku

3.      Udział w konkursie skutkuje  wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgodyna przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.

IV.  Wybór zwycięzców

1.   Wyboru najładniejszego zdjęcia dokonają internauci w drodze głosowania nastronie www.sztafeta.pl

2.   Głosowanie rozpocznie się 3.01.2018 i potrwa do 15.01.2018 do godz.

23.59. (Na wybrane zdjęcia z tego samego IP można oddać jeden głos dziennie).

3.   Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.sztafeta.pl, na Facebooku www.facebook.com/tygodniksztafeta/ oraz w papierowym wydaniu Tygodnika „Sztafeta”.

4.   Organizator przewiduje nagrodzenie autorów zdjęć, które na podstawieilości oddanych głosów zdobędą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

V.  Przekazanie nagrody

1.      Odbiór nagród nastąpi w siedzibie Organizatora. Zwycięzca ma dwa tygodnieod rozstrzygnięcia konkursu na odbiór nagrody osobiście bądź za okazaniem jego dowodu tożsamości.

2.      Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalentpieniężny. 3. Nagrody ufundowane są przez sponsorów.

VI.  Odpowiedzialność organizatora

1.      Zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowane na portalu www.sztafeta. na profilu Facebook www.facebook.com/tygodniksztafeta/ oraz w papierowym wydaniu Tygodnika „Sztafeta”.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wszystkich nadesłanych zdjęćkonkursowych w trakcie trwania i po zakończeniu konkursu.

3.      Udział w konkursie skutkuje udzieleniem organizatorowi konkursu prawa donieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Wydawnictwa „Sztafeta”.

VII.  Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. Zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej organizatora.

Zmiana regulaminu nie narusza praw uczestników nabytych przed zmianą.

© 2014 Wydawnictwo Sztafeta sp. zoo | Wykonanie Sztafeta | Polityka prywatności

Klikając przycisk "Rozumiem" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej

  1. Od 25 maja 2018 r. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
  2. Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje indentyfikujące lub pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Są nimi nie tylko imię i nazwisko, czy adres, ale także choćby adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies.
  3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: sztafeta@sztafeta.pl, tel. 15 810 94 00.
  4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”.