niedziela, 17 października, 2021

Kontakt

Adres do korespondencji:

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.
ul. Ofiar Katynia 30
37-450 Stalowa Wola

(budynek PKS S.A., parter, wejście od ulicy Ofiar Katynia)


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000196725 REGON: 830020023 NIP: 865-000-37-63

Kapitał zakładowy Spółki – 95.000 zł


NUMER KONTA BANKOWEGO:
Nadsański Bank Spółdzielczy: 56 9430 0006 0000 3085 2000 0001


Lilla Witkowska

PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR SPÓŁKI

tel. 15 810 94 00, sztafeta.witkowska@gmail.com


 Agata Wysokińska

SEKRETARIAT – ASYSTENT ZARZĄDU

tel./fax 15 810 94 00, sztafeta.wysokinska@gmail.com


Anna Jakobsche-Wiącek

Grafik/kierownik składu komputerowego


REKLAMA I OGŁOSZENIA

Anna Dryka

Specjalista ds. reklamy i ogłoszeń
sztafeta.ogloszenia@gmail.com, tel.15 810 94 01, 513 013 198

Elżbieta Domańska-Hołody

Młodszy specjalista ds. promocji i marketingu
sztafeta.reklama@gmail.com, tel.15 810 94 01, 530 530 577


ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Konrad Sinica

Redaktor naczelny tygodnika “Sztafeta”
sztafeta.sinica@gmail.com, tel. 796806816

Agnieszka Kopacz

Z-ca redaktora naczelnego tygodnika “Sztafeta”
sztafeta.kopacz@gmail.com, tel.509 387 009

Mariusz Biel

Sekretarz redakcji sportowej
mariuszbiel@gmail.com tel.509 387 011

Stanisław Chudy

Dziennikarz

chudy.sztafeta@gmail.com tel.509 387 013

Aleksandra Soból

Dziennikarz
sztafeta.sobol@gmail.com, tel.509 387 005

Karolina Gryn

Dziennikarz/administrator portalu internetowego www.sztafeta.pl
sztafeta.gryn@gmail.com, tel. 509 513 016

Janusz Ogiński

Dziennikarz, współpracownik
tel. 509 387 004

Dionizy Garbacz

Współpracownik, autor książek
tel. 509 387 012

Napisz do nas

    Jak do nas trafić