Kontakt

Adres do korespondencji:

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000196725 REGON: 830020023 NIP: 865-000-37-63
Kapitał zakładowy Spółki – 95.000 zł

NUMER KONTA BANKOWEGO:
Nadsański Bank Spółdzielczy: 56 9430 0006 0000 3085 2000 0001

Lilla Witkowska

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR SPÓŁKI: Lilla Witkowska

tel. 15 810 94 00, sztafeta.witkowska@gmail.com

SEKRETARIAT – ASYSTENT ZARZĄDU: Agata Wysokińska

tel./ fax 15 810 94 00, sztafeta.wysokinska@gmail.com

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Konrad Sinica-001Konrad Sinica –  Redaktor Naczelny Tygodnika „Sztafeta”
sztafeta.sinica@gmail.com, tel. 796 806 816

Agnieszka_Kopacz-001

Agnieszka Kopacz – Z-ca Redaktora Naczelnego Tygodnika „Sztafeta” kierownik Oddziału w Nisku

nisko@sztafeta.pl, tel. 15 642 25 01( Stalowa Wola), tel. 15 841 60 83 (Nisko), 509 387 009

BIel Mariusz

Mariusz Biel – sekretarz redakcji sportowej

biel@sztafeta.pl tel. 15 642 25 02, 509 387 011

Aleksandra Soból – dziennikarz
sztafeta.sobol@gmail.com, tel. 509 387 005

Karolina Gryn – dziennikarz
sztafeta.gryn@gmail.com, tel. 608 835 402

Paweł Brzozowski – dziennikarz
sztafeta.brzozowski@gmail.com, tel. 602 207 690

Ania _JakobscheWiacek-002

Anna Jakobsche-Wiącek – kierownik składu komputerowego

ania.jakobsche@gmail.com, tel. 15 844 40 22

Anna DrykaAnna Dryka – specjalista ds. reklamy i ogłoszeń
ogloszenia@sztafeta.pl, tel. 15 810 94 01, 513 013 198


Elżbieta Domańska-Hołody
sztafeta.reklama@gmail.com, 15 810 94 01, 530 530 577

Janusz Ogiński – współpracownik
nisko@sztafeta.pl, tel. 509 387 004

Dionizy Garbacz – współpracownik, autor książek
tel. 509-387-012

© 2014 Wydawnictwo Sztafeta sp. zoo | Wykonanie Sztafeta