Wspólnie działają na rzecz lokalnej społeczności

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach poza oczywistą działalnością pożarniczą, od lat są też inicjatorami wydarzeń o charakterze kulturalnym czy sportowym. Swoją aktywnością przyczyniają się do integracji lokalnego społeczeństwa, promują lokalną kulturę, tradycję i dziedzictwo swoich przodków. Bardzo często łączą też siły z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” zakupili sprzęt, … Czytaj dalej Wspólnie działają na rzecz lokalnej społeczności