Sołtys Roku – Powiat Stalowowolski

REGULAMIN

konkursu „Sołtys Roku” powiatu stalowowolskiego

1. Organizatorem konkursu „Sołtys Roku” jest Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
2. Konkurs trwa od 27.07.2017 r. do 24.08.2017 r.
3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na Sołtysa Roku jest dostarczenie do Wydawnictwa Sztafeta Sp. z o.o. w Stalowej Woli kuponu konkursowego z wytypowanym kandydatem. Ważne są jedynie oryginalne kupony konkursowe wycięte z tygodnika Sztafeta.
5. Kupony konkursowe niespełniające wymagań regulaminu Konkursu zostaną wykluczone.
6. Kupony konkursowe emitowane będą na łamach „Sztafety” w każdym numerze tygodnika od 27.07.2017 r. do 17.08.2017 r. (łącznie 4 emisje). Na każdym kuponie będą umieszczone zasady głosowania i termin dostarczenia kuponu. Głosowanie poprzez stronę www.sztafeta.pl potrwa od 27.07.2017 r. do 21.08.2017 r. do godz. 24.00.
7. Jedna osoba może dostarczyć dowolną ilość kuponów konkursowych. Przy sumowaniu kuponów będzie obowiązywała zasada: 1 kupon=10 punktów.
8. Głosowanie poprzez stronę www.sztafeta.pl – każdy będzie mógł oddać jeden głos dziennie na wybranego sołtysa. Przy sumowaniu głosów będzie obowiązywała zasada: 1 głos internetowy=1 punkt.
9. Zwycięzcą konkursu zostanie sołtys, który otrzyma największą liczbę punktów. Osobno tytuł Sołtysa Roku zostanie przyznany sołtysowi z powiatu stalowowolskiego i osobno z niżańskiego.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 sierpnia na dożynkach powiatowych w Zdziechowicach oraz za pośrednictwem strony internetowej.
11. Nagrody trafią do 3 osób, które oddadzą najwięcej głosów za pomocą imiennych kuponów konkursowych. Fundatorami nagród dla sołtysów oraz uczestników głosowania są sponsorzy.
12. Nagrody rzeczowe w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę ani zamianie na inną nagrodę.
12. Nagrody należy odebrać w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia ogłoszenia, w siedzibie Wydawnictwa Sztafeta w Stalowej Woli. Po tym terminie nieodebrane nagrody przechodzą na własność Wydawnictwa Sztafeta.
13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wydawnictwa Sztafeta Sp. z o. o. oraz ich współmałżonkowie.
14. Konkurs został objęty honorowym patronatem starosty stalowowolskiego Janusza Zarzecznego.

 

© 2014 Wydawnictwo Sztafeta sp. zoo | Wykonanie Sztafeta